Zero Carbon

Styrker din konkurrence-evne

Om Apollo Management

Vi har samlet arbejdet med Klima- og ESG-rapporter (Zero Carbon) og kapital til grøn omstilling i Apollo Management og som samtidig er aktiv med forretningsudvikling af virksomheder med grønne teknologier og forretningsgrundlag. 

Zero Carbon bidrager med at få skabt indledende dokumentation, sparring om indsatser for grønne energiforbedringer og konkrete tiltag, der bidrager til at reducere din virksomheds CO2-udledning og som samtidig indarbejder relevante SDG-mål – til en færdig ESG-rapport du kan bruge videre.

“Ingen kan alene gøre alt – men alle kan gøre meget.” VELKOMMEN.

Ydelser

Zero Carbon bidrager med enkle værktøjer til at din virksomhed
får skabt et grundlag for at arbejde videre med CO2-reduktioner……..

CO2-beregning

Vi drøfter forretningsgrundlaget og udarbejder en ”baseline” af din nuværende CO2-udledning……

klimarapport

Få udarbejdet en 2-siders KlimaRapport, der give en status for din virksomhed, herunder valg af SDG-mål og …………

handlingsplan

For at få omsat dine målsætninger til handlinger bidrager vi med sparring om en konkret handlingsplan, der…….

growth

kapital og finansiering

Vi har et solidt investor-netværk, der i stigende grad leder efter grønne teknologier og grønne virksomheder at investere i. Netværket består af en lang række private investorer, VC’er og Family Offices i Danmark, Europa og USA………

Verdensmål Nr. 7
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verdensmål Nr. 9
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig infrastruktur og understøtte innovation.

Verdensmål Nr. 13
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt os

Skriv til os